U Firefox tu iyolb'al unq'a tenam
¡Oksa eeb’ b’a!

Lochon ti q'axsal u Firefox tu yolb'al

Jatx tulaj unq'a q'axsan yole':

Mozilla Firefox tu yolb'al Ixil

U Firefox a’ u Mozilla b’anon tetz, uma’l u n’uk’ulaj tetz ni taq’onve’ aq’al uva’ la el u u’uja vi’saj, la ootzil ta’n kaajayil tenam as ab’il kuxh la b’anb’en unpajte.

¿A’ chit achveb’ale’ anchite’?

Noosa u u'uja' aq'al uva' la ok axh tu ach
Q'aaven tu Mozilla-México